Το peRISKope είναι ένα πρόγραμμα τιμολόγησης, παρακολούθησης της αγοράς και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στον τομέα των παραγώγων προϊόντων.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν άμεσα στην Ελληνική αγορά παραγώγων προϊόντων, αφού έχει λάβει υπόψη του επακριβώς τις συνθήκες της και τις ιδιαιτερότητές της. Τονίζεται δε η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής, προσθήκης και μετατροπής στις όποιες ιδιαιτερότητες ή νέες ανάγκες παρουσιαστούν στην Ελληνική αγορά, καθώς και η άμεση ανταπόκριση στην κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων που θα προκύψουν από τις εποπτικές και ελεγκτικές αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.

Το peRISKope είναι 100% σχεδιασμένο και υλοποιημένο στην Ελλάδα και γι αυτό οι χρόνοι παράδοσης νέων εκδόσεων ή custom-made εφαρμογών είναι μικροί. Η ανάπτυξή τους γίνεται σε άμεση συνεργασία με τους δημιουργούς του.

To peRISKope είναι ένα πραγματικό front office σύστημα και συνεπώς επεξεργάζεται και παρουσιάζει REAL TIME στοιχεία και όχι interface files. Επίσης είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση χωρίς να χρειάζεται την υποστήριξη άλλων προγραμμάτων ή της εκκαθάρισης.

Η νέα έκδοση του peRISKope έχει ενσωματώσει πάρα πολλές από τις μεταβολές και τις προσθήκες οι οποίες ζητήθηκαν από τις χρηματιστηριακές-τράπεζες μέλη του ΧΠΑ κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων και της λειτουργίας του προγράμματος σε mock περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού παρουσιάσεων στα μέλη του Χ.Π.Α. και μετά την εγκατάσταση σε αρκετά mock-trading αλλά και production περιβάλλοντα, συγκεντρώσαμε και παραθέτουμε ορισμένες παρατηρήσεις και σκέψεις.

 

Αρχική Σελίδα | Εταιρικό Προφίλ | Προϊόντα | Νέα |Επικοινωνία

2011 ELTRADE S.A.