Η εταιρεία ELTRADE δημιουργήθηκε το 1999 για να καλύψει ένα κενό το οποίο αφορούσε τον τομέα ανάπτυξης λογισμικού υψηλής τεχνολογίας στον χώρο παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο χώρο αυτό υπήρχαν μόνο εταιρείες οι οποίες είτε έπαιρναν την αντιπροσώπευση κάποιων προγραμμάτων από το εξωτερικό -τα οποία κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν προσαρμόζονταν ποτέ στις ανάγκες των χρηστών- είτε κατασκεύαζαν προγράμματα στην Ελλάδα των οποίων όμως η δημιουργία δεν εμπεριείχε την γνώση ανθρώπων μέσα από την αγορά, δεν κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών και δεν είχε την απαιτούμενη υποστήριξη.

Η εταιρεία ELTRADE είναι μία σύγχρονη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με βάση μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην Αμερική σε εταιρείες λογισμικού. Έτσι λοιπόν σε όλους τους προγραμματιστές, αναλυτές και γενικότερα όσους εργάζονται στην εταιρεία παρέχονται κίνητρα υπό την μορφή μετοχών ή options τα οποία εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αφοσίωσή τους στην επιτυχία των προγραμμάτων. Επίσης υπάρχει μία συνεχής ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελλοντικών χρηστών των προγραμμάτων με τους προγραμματιστές η οποία επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών του. Η υποστήριξη των προγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά από τους δημιουργούς του και οι αναλυτές-σχεδιαστές του προγράμματος είναι άτομα μέσα από την αγορά, γνώστες των απαιτήσεων και των προσδοκιών της.

Τα στελέχη της ELTRADE είναι

  • Αναλυτές. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με πολυετή ενασχόληση στο χώρο παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  • Προγραμματιστές. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με πολυετή εμπειρία στο χώρο παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

 

Αρχική Σελίδα | Εταιρικό Προφίλ | Προϊόντα | Νέα |Επικοινωνία

2011 ELTRADE S.A.