peRISKope: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Το peRISKope, στη νέα του έκδοση, έχει ενσωματώσει πάρα πολλές από τις μεταβολές και τις προσθήκες οι οποίες ζητήθηκαν από τις χρηματιστηριακές-τράπεζες μέλη του ΧΠΑ κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων και της λειτουργίας του προγράμματος σε mock περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι πολλοί από τους χρήστες οι οποίοι βοήθησαν με τις παρατηρήσεις τους στον σχεδιασμό του προγράμματος θα βρεθούν στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουν ότι στην πραγματικότητα θα πάρουν στα χέρια τους ένα customized πρόγραμμα όπως ακριβώς θα το ζητούσανε κατά παραγγελία πληρώνοντας όμως πολύ λιγότερα και από ότι για ένα βιομηχανοποιημένο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν με την ολοκλήρωση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού παρουσιάσεων στα μέλη του Χ.Π.Α. και μετά την εγκατάσταση σε αρκετά mock-trading αλλά και production περιβάλλοντα, συγκεντρώσαμε και παραθέτουμε ορισμένες παρατηρήσεις και σκέψεις:

Γιατί οι traders χρειάζονται νέο πρόγραμμα;

Η παρούσα κατάσταση (DTW) δεν εξυπηρετεί τα μέλη του ΧΠΑ που θέλουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους, παρά μόνο αυτά που απλώς εισάγουν τις εντολές. Χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα, πελατοκεντρικά προσανατολισμένο, που να προσφέρει ουσιαστικά και λειτουργικά real-time reports και analytics, τα οποία απευθύνονται και στον χρήστη, και στον πελάτη, και στο management της εταιρείας-μέλους. Η εισαγωγή των options καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επαγγελματικά προγράμματα, ενώ ειδικά για τους market makers, απαιτείται ένα ισχυρό, ευέλικτο και υψηλών standards quote machine.

Γατί το peRISKope και όχι κάποιο άλλο πρόγραμμα;

Διότι είναι κατασκευασμένο 100% στην Ελλάδα και δίπλα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Έλληνα χρήστη του. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης για την μετά-την-πώληση υποστήριξη του προγράμματος απευθύνεται άμεσα στους ίδιους τους δημιουργούς του, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με ανάπτυξη front-end dealing συστημάτων, και δεν απευθύνεται σε εμπορικούς αντιπροσώπους που ασχολούνται με την εισαγωγή-εμπορία παντός τύπου software. Έτσι, οποιαδήποτε προσθήκη ζητηθεί (και είμαστε σίγουροι ότι θα ζητηθούν αρκετές διότι η Ελληνική αγορά παραγώγων είναι στο ξεκίνημά της και οι ανάγκες δεν είναι από τώρα προβλέψιμες), θα συζητηθεί από τον trader απευθείας με τους δημιουργούς του peRISKope, και η ακριβής υλοποίησή της είναι εξασφαλισμένη και εγγυημένη, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι. Με τα εισαγόμενα προγράμματα, ο trader θα μιλήσει στον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα μεταφέρει όπως καταλάβει το αίτημα στους ξένους developers, οι οποίοι με την σειρά τους θα αποφασίσουν αν θα ασχοληθούν με το αίτημα από τους 2, 5, 10, 20 Έλληνες χρήστες.

Τέλος, το peRISKope δεν απαιτεί από τους χρήστες να προσαρμόσουν την δουλειά τους στην δομή του, αλλά προσαρμόζεται αυτό στον τρόπο δουλειάς τους.

Εκτός της τοπικής ανάπτυξης και υποστήριξης, τι πλεονεκτήματα έχει;

Κατ' αρχήν δεν χρειάζεται καινούριο hardware και λειτουργικά συστήματα, ούτε και ειδικούς software και system administrators. Εγκαθίσταται απλά, πάνω στα συστήματα που ήδη έχετε. Το peRISKope ΔΕΝ είναι ένα quote machine που μπορεί απλά να δεχθεί και συναλλαγές για πελάτες. Είναι ένα πελατοκεντρικό πρόγραμμα που ενσωματώνει ένα ισχυρό quote machine. Με απλό και κατανοητό τρόπο, μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα οποιοδήποτε αίτημα του πελάτη (θέση, greeks, transaction log, statement) και όλα αυτά για συγκεκριμένη ημέρα ή εύρος ημερών, αμέσως μόλις αυτός επικοινωνήσει με τον trader. Ύστερα, εξυπηρετεί αμέσως, ταχύτατα και με τον ίδιο τρόπο και τον επόμενο πελάτη κ.ο.κ.

Έχοντας λάβει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς, έχει ενσωματώσει και λειτουργικότητα πολύ ακριβότερων clearing προγραμμάτων (π.χ. real time margin calculation, παραμετρικό report generator κλπ). Σχεδιασμένο για δουλειά υπό πίεση, και με βάση τις αρχές του σύγχρονου user interface design, παραθέτει όλες τις λειτουργίες του με έναν διαισθητικά προφανή και απλό τρόπο. Ο trader, ήδη "βεβαρημένος" από άλλα προγράμματα (Reuters, Bloomberg, Telerate, spreadsheets, κλπ) το λιγότερο που θέλει, είναι να πρέπει να μάθει άλλο ένα πρόγραμμα. Αντίθετα, με το peRISKope αισθάνεται αμέσως εξοικειωμένος. Θυμηθείτε ότι στις παρουσιάσεις, αφού λέγαμε τι κάνει το πρόγραμμα, βρίσκατε σχεδόν μόνοι σας το πώς.

Σύγχρονο user-interface; Μα και άλλα προγράμματα τρέχουν κάτω από Windows.

Το ότι τρέχει ένα πρόγραμμα κάτω από Windows δεν σημαίνει πως κατατάσσεται αυτόματα στα εύχρηστα. Ο χρήστης, πρέπει π.χ. να μπορεί να βλέπει μία οθόνη και να καταλαβαίνει αμέσως ποιο είναι το input και ποιο το output. Πρέπει να μπορεί να δουλεύει υπό πίεση χρόνου και σκέψης χωρίς να ελέγχει σε άλλο μέρος της οθόνης αν π.χ. πάτησε το BUY ή το SELL button, ή αν ο κωδικός του πελάτη ή / και του συμβολαίου είναι ο σωστός. Επιπλέον, στο πλέον ευαίσθητο τμήμα, δηλ. το quote machine, πρέπει να είναι τέτοια τα settings και η σχεδίαση ώστε ο ένας trader να μπορεί να αντικαταστήσει αν χρειαστεί αμέσως τον άλλον, καταλαβαίνοντας από ένα κοίταγμα της οθόνης (και χωρίς να πρέπει να μπει σε άλλα menu) τον τρόπο λειτουργίας του (auto, manual) την βάση των τιμών (input, θεωρητικές, market), και την στρατηγική του (bidder, seller, scalper, off market). Εν ολίγοις, ο χρήστης πρέπει να αισθάνεται κύριος του προγράμματος και όχι το αντίθετο. Όπου δε υπάρχει information overload (π.χ. options market) πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα για εποπτική εικόνα της αγοράς μέσω γραφημάτων. Το peRISKope κάνει πράξη την αίσθηση κυριαρχίας του χρήστη στο πρόγραμμα.

Τι μοντέλα - αλγόριθμους - διαδικασίες χρησιμοποιεί;

Ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί άλλα προγράμματα θεωρούν "μυστικό" το μοντέλο που χρησιμοποιούν, ή τελικά το λένε "εμπιστευτικά" σε όλους… Το peRISKope, για index options χρησιμοποιεί Black & Scholes με την προσθήκη του Merton για dividend adjustment, για futures options χρησιμοποιεί Black 76, και τέλος για futures το cost of carry με dividend adjustment. Πέραν αυτών, όταν ζητηθεί, μπορεί να ενσωματώσει και άλλα standard μοντέλα (π.χ. Binomial, Monte Carlo, Roll - Geske - Whaley), όλα τα exotics και τέλος οποιοδήποτε user-defined μοντέλο.

Να εστιάσουμε με δύο λόγια, στο quote-machine;

To quote-machine είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να δουλεύει από τελείως αμυντικά ως τελείως επιθετικά, με όλους τους ενδιάμεσους συνδυασμούς και στρατηγικές. Ο trader π.χ. έχει την δυνατότητα να βρίσκεται συνεχώς στο best bid και στο best ask, "παίρνοντας όλη την αγορά επάνω του". Μπορεί εναλλακτικά να είναι ο καλύτερος μόνο στα bid, μόνο στα ask, να απέχει της αγοράς, ή να "απέχει" κάνοντας τιμές όσο το μέγιστο επιτρεπτό spread. Μπορεί να λαμβάνει υπόψιν του τις θεωρητικές τιμές, τις τιμές της αγοράς ή τις δικές του, και όλα αυτά με πλήρες αυτοματοποιημένο ή πλήρως manual τρόπο, σε ένα διαισθητικά προφανές και απλό user interface.

Ειδικά για τα options, αρκεί να ορίσει το ATM volatility και το skew factor που επιθυμεί, και τα volatilities για τα άλλα strike prices δημιουργούνται αυτόματα (αν θέλει βέβαια μπορεί να αλλάξει και αυτά) με το σωστό skew, και όχι με το skew που "με το μάτι" φτιάχνει μια σωστή καμπύλη... Αν δε ο trader θελήσει να αλλάξει το ΑΤΜ vol, (π.χ. από 38% σε 43%) τα άλλα volatilities υπολογίζονται σωστά σύμφωνα με το skew και δεν αυξάνονται απλά κατά 5%.

To peRISKope είναι στην θέση να δημιουργεί arbitrage-free τιμές για όλα τα futures και όλα τα options, σε όλους τους μήνες και όλα τα strike prices και μάλιστα με bid-ask spread τόσο μικρό όσο το tick size! Προ(σ)καλεί, δε, άλλα προγράμματα να κάνουν το ίδιο, και έχει το "θάρρος" να το κάνει διότι έχει και τον τρόπο (το γνωστό scan market machine) να βρίσκει τα arbitrage τους στην αγορά.

Εν ολίγοις, ο trader ξέρει ότι μπορεί να συμμετέχει συνεχώς με τις πρώτες τιμές στην αγορά, χωρίς να ανησυχεί για το αν οι τιμές του δημιουργούν arbitrage. Όταν επιθυμεί, γυρίζει σε "αμυντικό" mode και ψάχνει την αγορά για arbitrage στις τιμές που κάνουν οι άλλοι traders.

Και το κόστος;

Το κόστος για την αγορά του και το κόστος των μελλοντικών customized αλλαγών-προσθηκών είναι μικρό και λογικό. Είναι δε εξαιρετικά μικρότερο (σχεδόν το 1/5) του ανταγωνισμού, διότι απλά δεν πληρώνετε μεσάζοντες. Τέλος δεν υπάρχει χρέωση για την εγκατάσταση, την εκπαίδευση των χρηστών, και τον έλεγχο λειτουργίας του προγράμματος, ούτε και για τις μικρές προσθήκες, βελτιώσεις, ή τροποποιήσεις ζητηθούν από τους χρήστες ή "επιβληθούν", λόγω π.χ. κάποιας θεσμικής αλλαγής στην αγορά.

Καλά όλα αυτά - μπορείτε να μας πείτε έναν λόγο να σας προτιμήσουμε;

Ζητήστε ό,τι functionality θέλετε, ή έχετε δει σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, να μπει στο peRISKope. ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟ. Η ELTRADE το έχει ήδη αποδείξει. (Θυμηθείτε π.χ. την περίπτωση που ζητήσατε να έχει το peRISKope το real time margin calculation). Κατόπιν, ζητήστε ότι θέλετε ή ότι π.χ. σας άρεσε από το peRISKope να υλοποιηθεί σε άλλα προγράμματα. Ζητήστε π.χ. real time margin calculation, ή scan market machine, κλπ. Συγκρίνετε την αντιμετώπιση που θα έχετε, και αποφασίστε.

 

Αρχική Σελίδα | Εταιρικό Προφίλ | Προϊόντα | Νέα |Επικοινωνία

2011 ELTRADE S.A.